close

CONCORDE spol. s r.o. sa hrdo hlási k významu svojho názvu, ktoré vo francúzskom preklade znamená svornosť, zhoda.

Svornosť našich zamestnancov a ich vzájomná súdržnosť je základným pilierom dlhodobej stability a úspechov.

Svoju činnosť vykonávame v zhode so záujmami klienta, v zhode s právnymi normami a morálnymi zásadami.